Địa chỉ: Số 17 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0933905525 - 0904616386
robotsolar.com.vn
Hỏi: Giáo dục Stem là gì?
Hỏi: Giáo dục Stem là gì?
STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học.
Hỏi: Học sinh học được những gì?
Hỏi: Học sinh học được những gì?
Science: Kiến thức Khoa học theo từng chủ đề.
Technology: Lập trình Robot trên Máy tính.
Engineering: Kỹ thuật Lắp ráp, Kỹ thuật Lập trình.
Math: Đo đạc, tính toán các thông số Robot.
Kỹ năng thế kỉ 21:
- Tư duy: Sáng tạo, logic, giải quyết vấn đề, quan sát, phân tích, ra quyết định, tự học.
- Làm việc: Giao tiếp, hợp tác nhóm.
- Kỹ năng ICT: Phần mềm lập trình Robot.
- Kỹ năng sống: Ý thức, trách nhiệm.
Học Robotics ở đâu?
Học Robotics ở đâu?
Để trả lời cho câu hỏi này trước hết chúng ta cần trả lời 2 câu hỏi.
1. Mục đích của các anh chị cho con học Robotics để làm gì?
2. Để học tốt môn Robotics cần những điều kiện tiên quyết nào?
Từ việc trả lời cho 2 câu hỏi trên ta mới có thể trả lời cho câu hỏi ban đầu

Trung tâm giáo dục Stem - Solar Club

Địa chỉ: 17 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: 0933905525 
Email: robotsolar.net@gmail.com
Website: http://robotsolar.net

Dịch vụ

robotsolar.com.vn

Hotline hỗ trợ

0933905525 - 0904616386

Solar Club Fanpage

robotsolar.com.vn

Đăng kí học

 

Đăng kí học thử