Địa chỉ: Số 17 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0933905525 - 0904616386
robotsolar.com.vn
1
Hỏi: Học sinh học được những gì?
Ngoài những kiến thức liên quan đến STEM, học sinh còn được trang bị những kĩ năng cần thiết của thế kỷ 21.
2
Hỏi: Giáo dục Stem là gì?
STEM = Science (khoa học) + Technology (công nghệ) + Engineering (kỹ thuật) + Math (toán học).
Beginner
Beginner
18 giờ học
12 bài giảng
Khai giảng ngày 30/09/2017
Làm quen với bộ linh kiện Lego Mindstorms. Nâng cao kĩ năng lắp ráp theo những chủ đề khoa học khác nhau: Động vật; Máy cơ đơn giản; Hệ thống bánh răng; Hệ thống truyền lực; … Mô hình hóa và giải thích các sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên.
Xem chi tiết
Đăng kí ngay
Basic
Basic
18 giờ học
12 bài giảng
Khai giảng ngày 19/10/2017
Bên cạnh việc lắp ráp Robot, học sinh được tiếp cận đến Cấu trúc lập trình cơ bản: Tuần tự, Rẽ nhánh (Switch), Vòng lặp (Loop). Lập trình Robot di chuyển: Tiến, Lùi, Xoay, Wait. Bước đầu làm quen với các cảm biến: Touch sensor, Color sensor, Untrasonic sensor.
Xem chi tiết
Đăng kí ngay
Intermediate
Intermediate
18 giờ học
12 bài giảng
Khai giảng ngày 19/10/2017
Lập trình điều khiển Robot với với các kĩ thuật phức tạp: Blocks, Variable, Math/Logic. Tiếp cận với kĩ thuật trình song song, đa nhiệm (parallel).
Xem chi tiết
Đăng kí ngay
Advanced
Advanced
18 giờ học
12 bài giảng
Khai giảng ngày 12/10/2017
Hoàn thiện kỹ thuật lập trình nâng cao: Arrays, Data Logging, Bluetooth, Random Block.
Xem chi tiết
Đăng kí ngay

Trung tâm giáo dục Stem - Solar Club

Địa chỉ: 17 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: 0933905525 
Email: robotsolar.net@gmail.com
Website: http://robotsolar.net
Fanpage: http://facebook.com/robotsolar.net

Dịch vụ

robotsolar.com.vn

Hotline hỗ trợ

0933905525 - 0904616386

Solar Club Fanpage

robotsolar.com.vn

Đăng kí học

 

Đăng kí học thử