Previous
Next

Khóa học Online

Chuyên mục

Học sinh tiếp thu những kiến thức và kỹ năng gì?

Bộ môn STEM LEGO Robotics được kết hợp từ 3 yếu tố:

STEM – Tư duy Máy tính – Lego

Học sinh được tiếp thu những lợi ích của cả 3 yếu tố trên, thông qua các hoạt động lắp ráp và lập trình Robot thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong từng bài học. Và để giải quyết được những nhiệm vụ của Robot, đòi hỏi học sinh vận dụng các kiến thức và kỹ năng một cách tổng hợp như: Làm việc nhóm, quản lý thời gian, quan sát, phân tích, đánh giá, kiểm thử, … Cùng các đức tính: kiên trì, cẩn thận, chủ động, sáng tạo, …

student3

Mô hình Robot LEGO