3 phần mềm lắp ráp và lập trình Robot LEGO trên máy tính

Phần mềm LẮP RÁP robot: Bricklink Studio

Phần mềm LẬP TRÌNH robot: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Phần mềm chạy Robot ảo trên máy tính: Virtual Robotics Toolkit

LƯU Ý: Do phần mềm cài đặt có kích thước lớn nên nhận được cảnh báo từ Google Drive. Bạn bấm vào nút “Vẫn tải xuống” và cài đặt bình thường.

Van tai xuong
Share on facebook
Share