LÀM QUEN VỚI SCRATCH

👉 Học phí: Chỉ còn 20k (300.000 đ)

👉 Người dạy: Thầy Quyền Robo

👉 Nội dung: Khóa học giúp các bạn bước đầu tiếp cận đến Lập trình Scratch một cách bài bản và khoa học nhất. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để các bạn phát triển kiến thức sau này.

👉 Lợi ích: Ngoài các video bài học, các bạn được tham gia vào lớp học kín, được hỏi đáp thắc mắc trong quá trình học và được thầy Quyền Robo trực tiếp hỗ trợ.

👉 Đối tượng: Học sinh 6 tuổi trở lên và chưa từng tiếp cận đến Scratch.