SCRATCH CƠ BẢN

👉 Học phí: 99k (3.000.000đ)

👉 Người dạy: Thầy Quyền Robo

👉 Nội dung: Lập trình hoạt hình và trò chơi cơ bản. Các video bài học sẽ liên tục được cập nhật thêm.

👉 Lợi ích: Ngoài các video bài học, các bạn được tham gia vào lớp học kín, được hỏi đáp thắc mắc trong quá trình học và được thầy Quyền Robo trực tiếp hỗ trợ.

👉 Đối tượng: Học sinh 6 tuổi trở lên. Đã tạo được tài khoản Scratch