SCRATCH NÂNG CAO

👉 Học phí: 199k (6.000.000đ)

👉 Người dạy: Thầy Quyền Robo

👉 Nội dung: Lập trình trò chơi nâng cao. Các video bài học sẽ liên tục được cập nhật bổ sung.

👉 Lợi ích: Ngoài các video bài học, các bạn được tham gia vào lớp học kín, được hỏi đáp thắc mắc trong quá trình học và được thầy Quyền Robo trực tiếp hỗ trợ.

👉 Đối tượng: Học sinh 6 tuổi trở lên. Đã lập trình Scratch cơ bản.