HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Giới thiệu môn học Robotics

Phần mềm Lắp ráp
Bricklink phan mem

Phần mềm Lập trình
ev3 program

Phần mềm Mô phỏng Robot

MÔ PHỎNG ROBOT - VRT


Tên bài học

Tên bài học

Tên bài học

Tên bài học

LẬP TRÌNH


Cleanup Challenge

Maze 2021 - Beginner

Tên bài học

Tên bài học

LẮP RÁP

Làm quen với phần mềm Lắp ráp
Bricklink Studio 2.0
Hướng dẫn lắp ráp
Base Robot

Tên bài học

Tên bài học

RVG - Robot Virtual Games


Tên bài học

Tên bài học

Tên bài học

Tên bài học

Tên bài học

Tên bài học

Tên bài học

Tên bài học

HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ

SCRATCH

3.000.000 vnđ

600.000 vnđ

ROBOTICS

4.500.000 vnđ

600.000 vnđ

VRT

1.200.000 vnđ

900.000 vnđ/ 1 năm

Lưu ý: Phần mềm Mô phỏng Robot (Virtual Robotics Toolkit – VRT) là phần mềm có bản quyền từ Canada (50$/ 1 key bản quyền/ 1 năm sử dụng). CLB hợp tác toàn diện với VRT và hỗ trợ giảm 25% dành cho tất cả học sinh tại Việt Nam. Bạn có thể đăng ký trực tiếp tại trang chủ của nhà cung cấp phần mềm: https://www.virtualroboticstoolkit.com/referrals/Solar hoặc chuyển khoản qua CLB hỗ trợ đăng ký.

Thời gian ưu đãi chỉ còn


Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thông tin chuyển khoản

STK: 0933905525 - MB Bank
Chủ TK: Nguyễn Công Quyền
Nội dung CK: Họ và tên + SĐT

Thông tin này cũng được gửi qua Email mà bạn đã đăng ký. Vui lòng chụp ảnh thông tin chuyển khoản đến email – robotsolar.net@gmail.com hoặc zalo – 0933905525.

Xin chân thành cảm ơn!